Научно-изследователски състав

 

  1. Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм – Ръководител катедра
  2. Ас. д-р Матей Йотов Гаврилов
  3. Ас. д-р Стойка Крумова Радева
  4. Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова
  5. Ас. д-р Вяра Цветанова Димитрова
  6. Ас. д-р Стефка Николаева Николова
  7. Ас. д-р Айча Мехмедова Заралиева
  8. Ас. д-р Ваня Калева Костова
  9. Ас. д-р Даниела Николова Ковачева-Предовска