• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Научно-изследователска дейност

  • Над 150 публикации, повечето от които в чуждестранни научни издания;
  • Над 600 цитирания, повечето от които в чуждестранни научни издания;
  • международни награди, от които най-престижните са:

  1) "Наградата на Виена" в областта на физикалната медицина и рехабилитация;

  2) "Наградата Акромед" на интернационалното дружество за изследвания в областта на гръбначния стълб (ISSLS).

  • Членство в редакторския борд към американското списание "Spine",
  • Членство в редакторския борд към българското списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве".
  • Членство в международни научни медицински дружества:
  1. International Federation of Manual Medicine;
  2. International Federation of Clinical Neurophysiology;
  3. International Society for Physical Medicine;
  4. European Spine Society;
  5. International Society for the Study of the Lumbar Spine;
  6. New York Academy of Sciences;
  7. American Association for Advancement of Science;
  8. Orthopaedic Research Society.
  • Членство в Български и международни научни медицински дружества:
  1. Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина,
  2. Дружество по мануална медицина,
  3. Дружество по ЕЕГ, ЕМГ и Клинична Неврофизиология,
  4. Български лекарски съюз.
  • Ежегодно публикуване в най-престижни международни библиографски издания на научни биографии на преподаватели от КФМР.

  1) Marquis Who'sWho,

  2) Madison Who's Who,

  3) International Biographic Centre (IBC)-Cambridge,

  4) "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”,

  5) “Outstanding Scientist of the 21st Century”,

  6) “The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists”,

  7) “International Health Professional of the Year”;

  8) “International Scientist of the Year” и др.

  • Проучване на отделните физикални фактори - диагностика, терапия и електростимулация с галваничен ток, лекарствена йонофореза, нискочестотни токове, средночестотни токове, високочестотни токове, ултразвук, лекарствена ултрафонофореза, нискочестотни импулсно магнитно поле, лекарствена магнитофореза, фототерапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, лазертерапия, термотерапия, криотерапия, хидротерапия, балнеотерапия, аерозолотерапия, аеройонотерапия, климатотерапия, пелоидотерапия, кинезитерапия, мануална диагностика и терапия, рефлексотерапия и разработване на методи за приложението им, както и организация на медицинската рехабилитация.
  • Системно проучване и внедряване на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (PubMed-NCBI, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index, ScienceDirect, SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish, Perish, Google Scholar и др.).
  • Актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация
  • Задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.
  • Съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности,
  • Разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво,
  • Обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания
  • Участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати.
  • Приоритетни са проучванията върху възможностите на физикалната медицина за повлияване на острата, подострата и хроничната болка, възможностите на кинезитерапията за корекция на мускулния дисбаланс, стоящ в основата на всички опорно-двигателни заболявания, двигателният контрол и преобучение с помощта на биоконтрол с обратна връзка (биофийдбек).
  • Съорганизиране на национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална медицина и рехабилитация и на редица международни научни форуми в страната и извън нея.

   

  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в приложната медицина и практическото здравеопазване:

  • Кинезитерапия – проф. П. Слънчев, проф. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. Сл. Стоянова, доц. А. Алексиев.
  • Двигателно преобучение чрез биофийдбек – доц. А. Алексиев, доц. М. Рязкова.
  • Мануална терапия – доц. А. Алексиев
  • ПИР-тейпинг – доц. А. Алексиев
  • Триизмерна кинезиологична ЕМГ – доц. А. Алексиев
  • Дигитална ъглометрия - доц. А. Алексиев
  • Дигитална тензометрия – доц. А. Алексиев
  • Дигитална пресодолориметрия – доц. А. Алексиев
  • Дигитална еластометрия – доц. А. Алексиев
  • Светлолечение - доц. Т. Драгиев и ст.н.с. Надежда Сарафова. Изяснени са механизмите на биологичното действие на ултравиолетовата радиация, апробирани за практиката методики за терапия и профилактика.
  • Диагностика и терапия с нискочестотни токове в широк диапазон от заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат - проф. Й. Гачева.
  • Ултразвукова терапия - проф. Й. Гачева. Механизми на въздействие, физиологични и терапевтични ефекти върху раз лични тъкани и органи в човешкия организъм.
  • Интерферентни токове - проф. Л. Николова. Клинично приложение на интерферентните токове.
  • Магнитотерапия, аерозолотерапия - проф. Н. Тодоров, доц. Р. Дикова, д-р Е. Михайлов.
  • Акупресура - доц. Й. Кирова.
  • Балнеотерапия - доц. А. Дайски, доц. Кочанков. Класификация и механизми на въздействие на българските минерални води.
  • Климатотерапия - И. Боров, В. Маринов, В. Часовникарова. Развита е медицинската климатология като направление във физикалната терапия. Разработени са биоклиматични комплекси за клиничната практика.

   

  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ Приноси в областта на клиничната физикална мадицина и рехабилитация:

  • Постизометрични релаксации, мекотъканни и високо-скоростни ниско-амплитудни мануално-терапевтични техники при опорно-двигателни и неврологични заболявания – доц. А. Алексиев.
  • Физикални методи за следоперативна аналгезия в остра хирургична клиника - доц. Т. Бонев, доц. М. Рязкова, доц. А. Алексиев.
  • Преформирани физикални фактори в клиничната практика - д-р Е. Михайлов, доц. А. Алексиев.
  • Проучване на двигателното възстановяване чрез методите на кинезитерапията при болни с увреда на нервната система - доц. М. Рязкова.
  • Комплексна физикална мадицина при родова травма на раменния сплит - проф. Й. Гачева.
  • Профилактика и терапия с преформирани и естествени физикални фактори в педиатричната практика - ст.н.с. Н. Сарафова, доц. М. Мринкев, д-р Тонев.
  • Съвременни методи на физикална мадицина при детска церебрална парализа - доц. М. Рязкова, д-р И. Чавдаров.
  • Преформирани физикални фактори и кинезитерапия при възпалителни, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат - проф. Л. Николова, доц. Р. Дикова, доц. Сл. Стоянова.
  • Кинезитерапия и преформирани физикални фактори при хипертонична болест и исхемична болест на сърцето - доц. д-р М. Дикова, д-р Ст. Райновска, д-р Е. Михайлов.
  • Първична и вторична профилактика и терапия чрез физикални методи при професионалните заболявания - доц. Й. Кирова, д-р Райновска.
  • Използване на нискочестотни токове и кинезитерапия за дирижирана реедукация на пикочния мехур - доц. М. Рязкова, д-р Е. Михайлов.