Учебно-преподавателска дейност

Поради малката бройка на преподавателите, тяхната учебна натовареност е няколко пъти над нормативите.

Студенсткото преподаване обхваща обучението на медицински студенти от шести курс по специалността Физикална медицина и рехабилитация.

Следдипломната квалификация обхваща:

а) Основен двумесечен курс по специалността Физикална медицина и рехабилитация за специализиращи лекари от цялата страна:

  • основна част,
  • специална част.

б) Тематични курсове по:

  • Електро-диагностика и електро-стимулация,
  • Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави,
  • Лазертерапия,
  • Рефлексотерапия и др.

в) Индивидуално обучение по държавна поръчка и срещу заплащане;

г) Обща медицина - обучение на лекари по специалността “Обща медицина” по модул 12 - “Физикална медицина и рехабилитация”.

Допълнителните учебно-преподавателски дейности включват изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни помагала.