• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Мисия

  Мисията на КФМР е подготвяне на висококвалифицирани специалисти за нуждите на медицинското образование, наука и практика, въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация. Необходимостта от специалността се определя от това, че физикалната и рехабилитационна мадицина е неотменна част в учебно-преподавателската, диагностично- лечебната, консултативната, рехабилитационната и профилактичната дейности. Здравната възвращаемост на вложените средства за рехабилитация достига 1:35 и надхвърля не само всички останали медицински специалности но и всички останали хуманни дейности. Освен това се спестяват неизброими страдания, болка и страх на огромен брой хора застрашени от или вече развиващи социално значими заболявания и инвалидност. Здравето е най-безценното благо неизмеримо в парични средства.

  Експоненциално нараства необходимостта от рехабилитация поради спасяване и лечение на все по-тежки (безнадеждни в миналото) случаи. Няма заболяване, което да не подлежи на рехабилитация. Дори и най-брилянтната оперативна или друга високо специализирана медицинска интервенция може да се окаже напълно неуспешна без последваща адекватна рехабилитация. Средната възраст нараства (населението остарява), а с това нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Инвалидизацията, загубената дееспособност и трайно намалената възможност за ресоциализация нарастват, а с тях нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Наблюдава се корелация между основните причини за инвалидизация и смъртност, което също доказва значението на рехабилитацията. Националните програми в областта на общественото здраве са промотивни и профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболеваемостта и смъртността от най-честите социално-значими заболявания, като засягат различни възрастови и социално-уязвими групи.