• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Мисия

  Мисията на КФМР е подготвяне на висококвалифицирани специалисти за нуждите на медицинското образование, наука и практика, въвеждане на нови медицински технологии, стремеж за достигане на европейски стандарти на обслужване и абсолютно необходимото наличие на потребности на обществото от физикална медицина и рехабилитация. Необходимостта от специалността се определя от това, че физикалната и рехабилитационна мадицина е неотменна част в учебно-преподавателската, диагностично- лечебната, консултативната, рехабилитационната и профилактичната дейности. Здравната възвращаемост на вложените средства за рехабилитация достига 1:35 и надхвърля не само всички останали медицински специалности но и всички останали хуманни дейности. Освен това се спестяват неизброими страдания, болка и страх на огромен брой хора застрашени от или вече развиващи социално значими заболявания и инвалидност. Здравето е най-безценното благо неизмеримо в парични средства.

  Експоненциално нараства необходимостта от рехабилитация поради спасяване и лечение на все по-тежки (безнадеждни в миналото) случаи. Няма заболяване, което да не подлежи на рехабилитация. Дори и най-брилянтната оперативна или друга високо специализирана медицинска интервенция може да се окаже напълно неуспешна без последваща адекватна рехабилитация. Средната възраст нараства (населението остарява), а с това нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Инвалидизацията, загубената дееспособност и трайно намалената възможност за ресоциализация нарастват, а с тях нараства и необходимостта от рехабилитационни дейности. Наблюдава се корелация между основните причини за инвалидизация и смъртност, което също доказва значението на рехабилитацията. Националните програми в областта на общественото здраве са промотивни и профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболеваемостта и смъртността от най-честите социално-значими заболявания, като засягат различни възрастови и социално-уязвими групи.