СДО

 

- основен курс - обща и специална част

- тематични курсове:

·        Електродиагностика и електростимулации

·        Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави

·        Лазертерапия

·        Акупунктура - Цикъл А

                            Цикъл Б

                                        Цикъл С

                                        Цикъл Д

-         индивидуално обучение

-         Обща медицина - обучение на лекари по специалността „Обща медицина” по модул 12 - ”Физикална медицина и рехабилитация”

-         Специализация на лекари за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”

-         Изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и други учебни помагала.