• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Научна дейност

        Научно - изследователската дейност на катедрата е насочена към:

        - системно задълбочаване на познанията по въпросите за механизма на действие на физикалните фактори

        - прецизиране на индикациите и контраиндикациите за приложение на физикалните фактори

        - участие в апробации на нови лечебни методики и нова физиотерепавтична апаратура

        - нови разработки, касаещи острата и хронична болка и повлияването й с физикални фактори

        - проучване и внедряване на физикални фактори-естествени и преформирани, разработване на нови методи за приложението им

        - системно проучване и внедряване на новостите в световната литература относно физикалните фактори и рехабилитационни проблеми

        - разширяване колаборацията на национално и интернационално ниво; съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина

        - катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална и рехабилитационна медицина

   

  За контакти:
  Адрес: София 1527, ул. „Бяло море” 8
  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ
  Телефон: 9432-100
  Ръководител: Доц. Д-р Марина Дикова