• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Научна дейност

        Научно - изследователската дейност на катедрата е насочена към:

        - системно задълбочаване на познанията по въпросите за механизма на действие на физикалните фактори

        - прецизиране на индикациите и контраиндикациите за приложение на физикалните фактори

        - участие в апробации на нови лечебни методики и нова физиотерепавтична апаратура

        - нови разработки, касаещи острата и хронична болка и повлияването й с физикални фактори

        - проучване и внедряване на физикални фактори-естествени и преформирани, разработване на нови методи за приложението им

        - системно проучване и внедряване на новостите в световната литература относно физикалните фактори и рехабилитационни проблеми

        - разширяване колаборацията на национално и интернационално ниво; съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина

        - катедрата е съорганизатор на всички национални конгреси, конференции и симпозиуми по физикална и рехабилитационна медицина

   

  За контакти:
  Адрес: София 1527, ул. „Бяло море” 8
  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ
  Телефон: 9432-100
  Ръководител: Доц. Д-р Марина Дикова