Фотогалерия

Отляво надясно: 1. Ст.н.с.ІІ ст. д-р Марина Петкова Дикова - Ръководител катедра,дм; 2) Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм; 3) Доц. д-р Слава Милева Стоянова, дм; 4) Ас. д-р Веселин Петров Манолов; 5) Доц. д-р Майя Николаева Рязкова, дм; 6) Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов; 7) Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева; 8) Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев.