• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Контакти

  Катедра по ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА и рехабилитация
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Ръководител
  Ст.н.с.ІІ ст. д-р
  Марина Петкова Дикова   9432-100
  Доц. д-р Майя Николаева Рязкова   9230-688
  Доц. д-р Росица Димитрова Дикова   9230-270
  Доц. д-р Асен Романов Алексиев assen_aleksiev@doctor.com 9230-637
  Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов   9230-638
  Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов   9230-270
  Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева   9432-298
  Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев   9523840
  Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова   9432-298