Контакти

Катедра по ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА и рехабилитация
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Ръководител
Ст.н.с.ІІ ст. д-р
Марина Петкова Дикова   9432-100
Доц. д-р Майя Николаева Рязкова   9230-688
Доц. д-р Росица Димитрова Дикова   9230-270
Доц. д-р Асен Романов Алексиев assen_aleksiev@doctor.com 9230-637
Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов   9230-638
Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов   9230-270
Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева   9432-298
Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев   9523840
Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова   9432-298