• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Конспекти

   

  КОНСПЕКТ

  За държавен изпит по физикална и рехабилитационна медицина

   

  1.            Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.

  2.            Функционална оценка на опорно – двигателния апарат – мускулна сила / ММТ /, ставна подвижност / ъглометрия /.

  3.            Електродиагностика, електромиография.

  4.            Функционална оценка при увреди на централния двигателен  неврон.

  5.            Тестуване на спастични парализи.

  6.            Функционална оценка на сърдечно-съдова система.

  7.            Функционална оценка на дихателна система.

  8.            Средства на кинезитерапията.

  9.            Кинезитерапия – активни методи.

  10.           Кинезитерапия – пасивни методи.

  11.           Нервно – мускулна реедукция. Специализирани кинезитерапевтични методи.

  12.           Токове с ниско напрежение и ниска честота. Галванотерапия.

  13.           Електрофорезотерапия.

  14.           Терапия с нискочестотни токове с регулируеми параметри.

  15.           Диадинамотерапия.

  16.           Терапия със средночестотни токове. Интерферентни токове.

  17.           Токове с високо напрежение и висока честота. Д´Арсонвелизация.

  18.           Ултрависокочестотна терапия.

  19.           Дециметровълнова терапия.

  20.           Микровълнова /сантиметрова/ терапия.

  21.           Магнитотерапия.

  22.           Ултразвукова терапия.

  23.           Светлотерапия – биологично и терапевтично действие, лечебни методики.

  24.           Лазертерапия.

  25.           Аерозолечение.

  26.           Хидротерапия.

  27.           Термотерапия.

  28.           Климатолечение. Методи на климатотерапията.

  29.           Таласотерапия.

  30.           Балнеолечение. Класификация на минералните води. Механизми на действие на минералните води върху организма.

  31.           Газови минерални води.

  32.           Пелоидотерапия.

  33.           Физиопрофилактика.

  34.           Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – ИБС – с и без прекаран инфаркт на миокарда.

  35.           Физикална терапия и рехабилитация при хипертонична болест.

  36.           Физикална терапия и рехабилитация при неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.

  37.           Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни ставни заболявания.

  38.           Физикална терапия и рехабилитация при дегенеративни ставни заболявания.

  39.           Анатомофизиологични особености на детската възраст. Физикална терапия и рехабилитация на някои детски заболявания – на дихателна система и опорно-двигателен апарат.

  40.           Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа. Тортиколис.

  41.           Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на  раменния сплит.

  42.           Физикална терапия и рехабилитация при мозъчен инсулт и неговите последици.

  43.           Физикална терапия и рехабилитация при увреди на периферните нерви

  44.           Физикална терапия и рехабилитация при полиневрит.

  45.           Физикална терапия и рехабилитация при дискова болест.

  46.           Физикална терапия и рехабилитация при неврит на n. facialis.

  47.           Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на опорнодвигателния апарат / контузии, рани, дисторзио, луксации/.

  48.           Физикална терапия и рехабилитация при фрактури на костите.

  49.           Физикална терапия и рехабилитация при контрактури.

  50.           Физикална терапия и рехабилитация при хирургичните заболявания и техните усложнения /инфилтрати, перивисцерити, атонични рани/.

  51.           Физикална терапия и рехабилитация при алгоневродистрофии /Зудеков синдром, рамо-ръка синдром/.

  52.           Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни гинекологични заболявания.

  53.           Физикална терапия и рехабилитация при ендокринно-обменни заболявания – захарен диабет и обезитас.

  54.           Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на храносмилателната система

  55.           Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на ушите, носа и гърлото и очни заболявания.

   

   

  За контакти:

  Адрес: София 1527, ул. „Бяло море” 8

  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ

  Телефон: 9432-100

  Ръководител: Доц. Д-р  Марина Дикова