Структура

Началната структурата на КФМР е представена от Сектор по електролечение, след което се разкриват последователно и сектори по светлолечение, кинезитерапия (лечебна физкултура, екстензионна терапия, мануална терапия, суспенсионна терапия), аерозололечение, топлолечение, калолечение. Разделите по климато- водо- и балнеолечение през този ранен период се преподават от сътрудници на Института по курортология, физиотерапия и рехабилитация към здравно министерство - доц. Ал. Дайски, проф. И. Боров, проф. В. Маринов, проф. Ив. Ангелов.

След интеграцията през 1972 г. КФМР е включена в рамките на Медицинската академия. По същото време в структурата й се включват Централното отделение по физиотерапия и отделенията по физиотерапия към клиниките по вътрешни и детски болести на Александровска болница и същите към Института по педиатрия и към болница "Св. Иван Рилски".

В структурата на КФМР в момента са обединени следните бази:

  1. База на КФМР кьм УМБАЛ “Александровска” – София
  2. База на КФМР кьм УМБАЛ „Царица Йоанна" /ИСУЛ/ – София
  3. База на КФМР към СБАЛДБ – София