Екип

Ръководител

Доцент д-р Марина Петкова Дикова, дм повече >>

 

Научно-преподавателски състав

 • Доц. д-р Майя Николаева Рязкова, дм повече >>
 • Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм
 • Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм – e-mail: assen_aleksiev@doctor.com повече >>
 • Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов повече >>
 • Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов
 • Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева повече >>
 • Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев
 • Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова

 


Телефонен указател:

 • Ст.н.с.ІІ ст. д-р Марина Петкова Дикова, дм - Ръководител катедра; тел: 9432-100
 • Доц. д-р Майя Николаева Рязкова, дм; тел: 9230-688
 • Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм; тел: 9230-270
 • Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм–e-mail: assen_aleksiev@doctor.com; тел: 9230-637
 • Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов; тел: 9230-638
 • Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов; тел: 9230-270
 • Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева; тел: 9432-298
 • Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев; тел: 9523840
 • Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова; тел: 9432-298