• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 13,07,2020 г. – 1 курс 13, 14, 15, 16 групи
 • Фармакология 3-ти курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс
 • Резултати от изпит по физиология - 2 курс, 19 гупа - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. – 1 курс, 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 10.07.2020 г. 1курс 5,6,7 група - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по латински език на 13.07.2020 г. 1 курс 14,15,16 гр. чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по физиология на 13.07.2020 г. – 2 курс 17, 18, 19, 20 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 13.07.2020 г. 2 курс 5-8 група
 • Патофизиология 3 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3 курс 13-16група
 • Социална медицина 2 курс обучение на български език
 • Физиология 2 курс, 3,4 група - обучение на български език
 • Резултати от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Корекция на резултат от изпит по медицинска химия
 • Хирургия 3 курс 1-4,17-20гр.
 • Медицинска химия 1 курс
 • Оториноларингология 4 курс
 • Физиология 2 курс 1-4 гр.
 • Микробиология 3 курс 5-8 гр.
 • Фармакология 3 курс 13-16г
 • Фармакология 3 курс 21,22гр.
 • Патология 4 курс обучение на български език
 • Социална медицина 2 курс 10 група
 • Социална медицина 2 курс 12 група
 • Екип

  Ръководител

  Доцент д-р Марина Петкова Дикова, дм повече >>

   

  Научно-преподавателски състав

  • Доц. д-р Майя Николаева Рязкова, дм повече >>
  • Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм
  • Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм – e-mail: assen_aleksiev@doctor.com повече >>
  • Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов повече >>
  • Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов
  • Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева повече >>
  • Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев
  • Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова

   


  Телефонен указател:

  • Ст.н.с.ІІ ст. д-р Марина Петкова Дикова, дм - Ръководител катедра; тел: 9432-100
  • Доц. д-р Майя Николаева Рязкова, дм; тел: 9230-688
  • Доц. д-р Росица Димитрова Дикова, дм; тел: 9230-270
  • Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм–e-mail: assen_aleksiev@doctor.com; тел: 9230-637
  • Гл. ас.д-р Едмонд Тодоров Михайлов; тел: 9230-638
  • Гл. ас.д-р Матей Йотов Гаврилов; тел: 9230-270
  • Ст. ас. д-р Стойка Крумова Радева; тел: 9432-298
  • Н.с.ІІІ ст. д-р Борислав Светлозаров Тонев; тел: 9523840
  • Ас. д-р Ваня Ангелова Мацанова; тел: 9432-298