Ръководител

Ръководител на Университетската катедра по физиотерапия и рехабилитация

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Завършва Медицина във ВМИ-София през 1973г. От 1973г. до 1976г. работи като ординатор във Вътрешно отделение в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1976г. до 2002г. работи в НЦФЛР-Овча Купел: до 1995г. - като младши научен сътрудник; от 1995г. - като старши научен сътрудник. През 1981г. придобива специалност по “Физикална и рехабилитационна медицина”. От 2002г. и до сега работи в МБАЛ ”Ц.Йоанна” ЕАД като началник отделение по физиотерапия и рехабилитация. Има над 50 публикации и над 30 участия в научни форуми. Научните интереси касаят приложението предимно на преформираните физикални фактори при заболявания на сърдечно-съдова система и опорно-двигателен апарат.

(към 30.10.2008)