• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Ръководител

  Ръководител на Университетската катедра по физиотерапия и рехабилитация

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

  Завършва Медицина във ВМИ-София през 1973г. От 1973г. до 1976г. работи като ординатор във Вътрешно отделение в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1976г. до 2002г. работи в НЦФЛР-Овча Купел: до 1995г. - като младши научен сътрудник; от 1995г. - като старши научен сътрудник. През 1981г. придобива специалност по “Физикална и рехабилитационна медицина”. От 2002г. и до сега работи в МБАЛ ”Ц.Йоанна” ЕАД като началник отделение по физиотерапия и рехабилитация. Има над 50 публикации и над 30 участия в научни форуми. Научните интереси касаят приложението предимно на преформираните физикални фактори при заболявания на сърдечно-съдова система и опорно-двигателен апарат.

  (към 30.10.2008)