• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Учебни програми

   

   

  Лекции по “УНГ болести” зa студенти по медицина – IV курс

  Циклична система

                                                                                                     

  1 лекция:

  Клинична анатомия на слуховия анализатор. Невъзпалителни заболявания на външното ухо - отематома, церумен, чужди тела във външния слухов проход. Възпалителни заболявания на външното ухо - отитис екстерна, перихондрит на ушната мида.

  2 лекция:

  Патология и патофизиология на слуховата и вестибуларна сензорни  системи.    

  3 лекция:   

  Хроничен отит – мезотимпанит.  Хроничен отит – епитимпанит. Отосклероза. Лечение на глухотата.    

  4 лекция:

  Остро гнойно възпаление на средното ухо. Остър отит при инфекциозни болести.

  Остър отит у кърмачета и малки деца.   Мастоидити. Приемно намаление на слуха.

  5 лекция:

  Екстрадурален и субдурален абсцес.  Отогенен менингит. Отогенен сепсис -  тромбофлебит на сигмоидалния синус. Тромбофлебит на синус кавернозус. Отогенен голямомозъчен абсцес. Отогенен малкомозъчен абсцес.

  6 лекция:

  Невъзпалителни заболявания на  вестибуларния анализатор –  токсични, травматични, съдови. Възпалителни заболявания на вестибуларния анализатор. Мениерова болест. Парализа на лицевия нерв.Поражения на слуха от шум и вибрации.

  7 лекция:

  Клинична анатомия на носа и околоносните кухини. Физиология на носа и

  околоносните кухини. Чуждо тяло в носа, цирей във входа на носа, епистаксис.

  Фрактура на носните кости, хематом и абсцес на носната преграда.

  8 лекция:

  Остра хрема.  Хронична хрема. Озена. Максиларен синуит – остър, хроничен

  и от зъбен произход. Фронтален синуит – остър и хроничен.Специфични заболявания в оториноларингологията. ХИВ/СПИН в оториноларингологията.

  9 лекция:

  Анатомия и физиология на фаринкса. Ангини - катарална, фоликуларна,                            

  лакунарна. Вирусни ангини, ангини при кръвни заболявания, язвено-мембранозна

  ангина            на Плаут-Венсан. Хроничен фарингит. Хроничен тонзилит. Перитонзиларен абсцес. Ретрофарингеален абсцес. Латерофарингеален абсцес.

  10 лекция:

  Изкривяване на носната преграда. Мукоцеле и пиоцеле. Орбитални усложнения при риносинуити. Алергични вазомоторни риносинуити. Носни полипи. Малигнени тумори на носа и околоносните кухини.

  11 лекция:

  Клинична анатомия на ларинкса.   Физиология на ларинкса. Субхордален ларингит. Остър ларингит. Остра стеноза на ларинкса. Хронична стеноза на ларинкса. Трахеотомия.

  12 лекция:

  Ларингеални парализи. Професионални заболявания на горните дихателни пътища.

  13 лекция:

  Анатомия и физиология на хранопровода.           Чужди тела в хранопровода. Изгаряне на хранопровода. Дисфагии. Анатомия и физиология на трахея и бронхи. 0Чужди тела в трахеята и бронхите.

  14 лекция:

  Тумори на назофаринкса. Тумори на мезофаринкса.  Тумори на хипофаринкса. Доброкачествени тумори на ларинкса. Малигнени тумори на ларинкса.          Склерома респираториум.  

  15 лекция:

  Остри и спешни състояния в оториноларингологията.                                      

                                                             

   

   

  ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

  ПО «УНГ БОЛЕСТИ» ЗА СТУДЕНТИ по МЕДИЦИна IV КУРС

   

  1. Общи правила при изследването на ушите, носа и гърлото
  2. Методи на изследване на ухото
  3. Методи на изследване на слуха
  4. Изследване на вестибуларния анализатор
  5. Образно  изследване на темпоралната кост
  6. Методи на изследване на носа и околоносните кухини
  7. Предна и задна риноскопия
  8. Образно  изследване на околоносните кухини
  9. Методи на изследване на устната кухина и гълтача
  10. Мезофарингоскопия
  11. Методи на изследване на гръкляна
  12. Индиректна ларингоскопия
  13. Методи на изследване на трахея, бронхи и хранопровод
  14. Спешни манипулации в оториноларингологията

   

   

  МЕТОДИ ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

  1.      Колоквиум и семинарно упражнение на заболяванията на ухото

  2.      Колоквиум и семинарно упражнение на заболяванията на носа, околоносни кухини и фаринкс.

  3.      Колоквиум и семинарно упражнение на заболяванията на ларинкса, хранопровод и чужди тела в бронхите и бял дроб.

   

  ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ:

  1.      Практически изпит

  2.      Теоретичен изпит

   

  ПРЕПОРЪЧАНИ  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА НА БЪЛГАРСКИ:

  1. Ушни, носни, гърлени болести, под редакция на проф. Д. Димов; проф. Г. Георгиев, 1998.

  2. Клинико-морфологична отология, Иван Ценев,1999.

  3. Клинико-морфологична риноларингология, Иван Ценев, 2003.

  4. Ръководство по УНГ болести.

   

  ПРОГРАМА  И ПРЕПОРЪЧАНИ  УЧЕБНИ ПОМАГАЛА НА АНГЛИЙСКИ

  Lection 1:

  Clinical anatomy on the auditory and vestibular system. Noninflammatory and inflammatory  diseases of the outer ear.

   

  Lection 2:

  Clinical physiology on the auditory and vestibular system

   

  Lection 3:.

  Otitis media chronica (epitympanitis, mesotympanitis). Otosclerosis. Morbus Meniere. Treatment of surditas.

   

  Lection 4:

  Otitis media acuta. Infectious diseases and otitis media acuta. Otitis media in young children. Facial paralysis. Mastoiditis. Differents Type of hearing loss.

   

  Lection 5:

  Abscessus extraduralis and subduralis. Meningitis otogenica.Sepsis otogenica. Trombophlebitis sinus sigmoideus and sinus cavernosus. Abscessus cerebelli otogenica.

   

  Lection 6:

  Clinical  anatomy and physiology on the nose and paranasal sinus. Foreign bodies in nose, forunculus nasi, epistaxis. Fractura ossa nasalis, haematoma and abscessus septum nasi.

   

  Lection 7:

  Rhinitis acuta . Rhinitis chronic. Ozena. Sinuitits maxillaries – acuta, chronic, odontogenica. Sinusitis frontalis – acuta, chronic.

   

  Lection 8:

  Deviatio septi nasi. Mucocelle, pyocelle.Rhinosinuitis allergica. Polyposis nasi. Malignant neoplasms of nose and sinus paranasal. HIV/ AIDS in otorhinolaryngology.

   

  Lection 9:

  Clinical  anatomy and physiology on the pharynx. Angina – catarrhalis, follicularis, lacunaris. Virals angina, Plaut- Vincent. Pharyngitis chronic. Tonsillitis chronic. Abscessus peritonsillsris. 

   

  Lection 10:

  Abscessus retropharyngialis. Abscessus lateropharyngialis. Clinical  anatomy and physiology on the esophagus. Foreign bodies in trachea and bronchi. Combustio esophagi. Specific diseases in ORL.

   

  Lection 11:

  Clinical  anatomy and physiology on the larynx. Laryngitis subchordalis. Acute stenosis laryngis. Chronic stenosis laryngis. Tracheotomy.

   

  Lection 12:

  Laryngeal paralysis. Benign tumors in the larynx.

   

  Lection 13:

  Noninfectious diseases on vestibular system( toxic, traumatic, vascular). Noise inducing hearing loss.Professional diseases in upper respiratory tract.

   

  Lection 14:

  Tumors of nasopharynx, mesopharynx, hypopharynx. Malignant neoplasms of larynx.

   

  1. Current diagnosis & treatment, Otolaryngology Head and Neack  Surgery, Anil K. Lalwani, 2005
  2. Otolaryngology, Bassic science and clinical rewiev, Tomas R. Van DE Water & Hinrich Staecker.

   

   

   

  Учебна програма

  по „Ушно-носно-гърлени болести”

  за студенти ПО дентална медицина IV КУрс

  Л Е К Ц И И

  1. Клинична анатомия и физиология на ЛОР органите
  2. Заболявания на ушите
  3. Заболявания на носа
  4. Заболявания на околоносните кухини
  5. Заболявания на устата и фаринкса
  6. Заболявания на ларинкса
  7. Спешни състояния при заболявания на ушите, носа и гърлото. Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода от стоматологичен произход
    

   

  Практически упражнения

  1. Общи правила при изследването на ушите, носа и гърлото
  2. Методи на изследване на ухото
  3. Методи за изследване на носа
  4. Методи за изследване на околоносните кухини
  5. Методи на изследване на устата и фаринкса
  6. Методи на изследване на ларинкса
  7. Методи на изследване на трахеята, бронхите и хранопровода

   

   

   

  CURRICULUM

  "EAR-NOSE-THROAT DISEASES"

  FOR STUDENTS DENTAL MEDICINE IV YEAR

  L E C T U R E S

  1. Clinical anatomy and physiology of the ENT structures 
  2. Diseases of the ear  
  3. Diseases of the nose  
  4. Diseases of the paranasal sinuses  
  5. Diseases of the mouth and pharynx
  6. Diseases of the larynx
  7. Emergency in ear, nose and throat. Foreign bodies in the airways and esophagus