• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Дейност


   

      Клиниката по УНГ болести e самостоятелна, функционално обособена, административна и териториална структура на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с 70 легла. 
       Клиниката е водещо консултативно и лечебно звено, оказващо денонощна спешна лечебна и консултативна УНГ помощ на пациенти от гр. София и от страната с 70 легла. Тук се извършват всички видове оперативни интервенции на ушите, носа и гърлото под местна и обща анестезия, тежки дихателни нарушения, дисфагии, чужди тела в дихателните пътища и хранопровода, интоксикации на хранопровода с киселини и основи. Извършват се слухоподобряващи операции и кохлеарна имплантацияи. Клиниката е републиканско специализирано звено за страната за лечение на злокачествените новообразувания на ушите, носа и гърлото.
       Отделението по детска оториноларингология е републиканско специализирано звено за оказване на денонощна медицинска помощ за цялата страна за деца до 18-годишна възраст. Единственото място за лечение на стенозите на ларинкса в България. Отделението е с дългогодишни традиции и в лечението на холестеатома на средното ухо.
       Отделенията “Аудиология”, „Eндоскопия”, „Отоневрология” и „Фониатрия” са на функционален принцип, ползват легла в клиниката и извършват високоспециализирани дейности съгласно медицинския стандарт по „УНГ болести”.
       На базата на клиниката е разположена и Катедрата по УНГ болести при МФ на МУ - София в областта на учебно-преподавателската дейност, където се провежда обучение на студенти по медицина и на студенти по дентална медицина IV курс, обучение на медицински сестри по „УНГ болести”, СДО по специалност ”обща медицина”, целогодишно курсово и индивидуално обучение за специалисти по УНГ болести.