• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Дейност


   

      Клиниката по УНГ болести e самостоятелна, функционално обособена, административна и териториална структура на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с 70 легла. 
       Клиниката е водещо консултативно и лечебно звено, оказващо денонощна спешна лечебна и консултативна УНГ помощ на пациенти от гр. София и от страната с 70 легла. Тук се извършват всички видове оперативни интервенции на ушите, носа и гърлото под местна и обща анестезия, тежки дихателни нарушения, дисфагии, чужди тела в дихателните пътища и хранопровода, интоксикации на хранопровода с киселини и основи. Извършват се слухоподобряващи операции и кохлеарна имплантацияи. Клиниката е републиканско специализирано звено за страната за лечение на злокачествените новообразувания на ушите, носа и гърлото.
       Отделението по детска оториноларингология е републиканско специализирано звено за оказване на денонощна медицинска помощ за цялата страна за деца до 18-годишна възраст. Единственото място за лечение на стенозите на ларинкса в България. Отделението е с дългогодишни традиции и в лечението на холестеатома на средното ухо.
       Отделенията “Аудиология”, „Eндоскопия”, „Отоневрология” и „Фониатрия” са на функционален принцип, ползват легла в клиниката и извършват високоспециализирани дейности съгласно медицинския стандарт по „УНГ болести”.
       На базата на клиниката е разположена и Катедрата по УНГ болести при МФ на МУ - София в областта на учебно-преподавателската дейност, където се провежда обучение на студенти по медицина и на студенти по дентална медицина IV курс, обучение на медицински сестри по „УНГ болести”, СДО по специалност ”обща медицина”, целогодишно курсово и индивидуално обучение за специалисти по УНГ болести.