Дейност


 

    Клиниката по УНГ болести e самостоятелна, функционално обособена, административна и териториална структура на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с 70 легла. 
     Клиниката е водещо консултативно и лечебно звено, оказващо денонощна спешна лечебна и консултативна УНГ помощ на пациенти от гр. София и от страната с 70 легла. Тук се извършват всички видове оперативни интервенции на ушите, носа и гърлото под местна и обща анестезия, тежки дихателни нарушения, дисфагии, чужди тела в дихателните пътища и хранопровода, интоксикации на хранопровода с киселини и основи. Извършват се слухоподобряващи операции и кохлеарна имплантацияи. Клиниката е републиканско специализирано звено за страната за лечение на злокачествените новообразувания на ушите, носа и гърлото.
     Отделението по детска оториноларингология е републиканско специализирано звено за оказване на денонощна медицинска помощ за цялата страна за деца до 18-годишна възраст. Единственото място за лечение на стенозите на ларинкса в България. Отделението е с дългогодишни традиции и в лечението на холестеатома на средното ухо.
     Отделенията “Аудиология”, „Eндоскопия”, „Отоневрология” и „Фониатрия” са на функционален принцип, ползват легла в клиниката и извършват високоспециализирани дейности съгласно медицинския стандарт по „УНГ болести”.
     На базата на клиниката е разположена и Катедрата по УНГ болести при МФ на МУ - София в областта на учебно-преподавателската дейност, където се провежда обучение на студенти по медицина и на студенти по дентална медицина IV курс, обучение на медицински сестри по „УНГ болести”, СДО по специалност ”обща медицина”, целогодишно курсово и индивидуално обучение за специалисти по УНГ болести.