• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Екип

   

  Хабилитирани преподаватели:
  проф.д-р Диана Попова, д.м.н. – ръководител на катедрата
  проф.д-р Александър Карапанчев, д.м.н.
  проф.д-р Иван Чалъков, д.м.
  доц.д-р Цоло Цолов, д.м.
  доц.д-р Соня Върбанова, д.м.
  доц.д-р Спиридон Тодоров, д.м.

  Главни асистенти:
  д-р Тодор Широв, д.м.
  д-р Юлиан Рангачев, д.м.
  д-р Ботко Ботев
  д-р Димитър Конов
  д-р Орлин Стоянов
  д-р Христо Бенов
  Камелия Янкова – нелекар, фонопед

  Асистенти:
  д-р Даниела Доскова
  д-р Иглика Станчева
  д-р Станислав Йорданов

  Секретар: Анна Вълкова