• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Екип

   

  Хабилитирани преподаватели:
  проф.д-р Диана Попова, д.м.н. – ръководител на катедрата
  проф.д-р Александър Карапанчев, д.м.н.
  проф.д-р Иван Чалъков, д.м.
  доц.д-р Цоло Цолов, д.м.
  доц.д-р Соня Върбанова, д.м.
  доц.д-р Спиридон Тодоров, д.м.

  Главни асистенти:
  д-р Тодор Широв, д.м.
  д-р Юлиан Рангачев, д.м.
  д-р Ботко Ботев
  д-р Димитър Конов
  д-р Орлин Стоянов
  д-р Христо Бенов
  Камелия Янкова – нелекар, фонопед

  Асистенти:
  д-р Даниела Доскова
  д-р Иглика Станчева
  д-р Станислав Йорданов

  Секретар: Анна Вълкова