• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Pезултати от изпита по клинична фармакология V курс 09.09.2020 г
 • Резултати от изпит по цитология 14.09.2020 г
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия 15.09.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 16.09.2020 г.
 • Поправителна изпитна сесия изпит по биология на 09.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Медицина на бедствените ситуации, ІІ курс, попр. сесия
 • Pезултати от изпита по оториноларингология проведен на 24, 25, 26 и 27 август 2020 г
 • Pезултати от изпита по клинична лаборатория 08.09.2020 г.
 • Pезултати от изпит по социална медицина 08.09.2020 г
 • резултати от изпит по медицинска физика 02.09.2020
 • Резултати от изпит по медицина на бедствените ситуации - 11.09.2020 г
 • Pезултати от изпит по биостатистика и медицинска информатика – 03.09.2020 г.
 • Структура      Клиниката по УНГ болести се състои от седем функционално 
   обособени структурни единици (отделения), които осъществяват стационарната дейност: 

      * Отделение по онкологични заболявания на глава и шия
      * Отделение по обща оториноларингология
      * Отделение по детска оториноларингология
      * Отделение по ендоскопия
      * Отделение по аудиология
      * Отделение по отоневрология
      * Отделение по фониатрия и гласова рехабилитация. 

       Консултативно-диагностичен блок, включващ два приемно-
  консултативни кабинета – за деца и за възрастни, и един денонощен спешен кабинет
       • Реферативен център по кохлеарна имплантация
       • Към Клиниката функционира и Онкологичен комитет за 
   мултидисциплинарно лечение на неоплазмите на уши, нос и гърло