Структура    Клиниката по УНГ болести се състои от седем функционално 
 обособени структурни единици (отделения), които осъществяват стационарната дейност: 

    * Отделение по онкологични заболявания на глава и шия
    * Отделение по обща оториноларингология
    * Отделение по детска оториноларингология
    * Отделение по ендоскопия
    * Отделение по аудиология
    * Отделение по отоневрология
    * Отделение по фониатрия и гласова рехабилитация. 

     Консултативно-диагностичен блок, включващ два приемно-
консултативни кабинета – за деца и за възрастни, и един денонощен спешен кабинет
     • Реферативен център по кохлеарна имплантация
     • Към Клиниката функционира и Онкологичен комитет за 
 мултидисциплинарно лечение на неоплазмите на уши, нос и гърло