• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Структура      Клиниката по УНГ болести се състои от седем функционално 
   обособени структурни единици (отделения), които осъществяват стационарната дейност: 

      * Отделение по онкологични заболявания на глава и шия
      * Отделение по обща оториноларингология
      * Отделение по детска оториноларингология
      * Отделение по ендоскопия
      * Отделение по аудиология
      * Отделение по отоневрология
      * Отделение по фониатрия и гласова рехабилитация. 

       Консултативно-диагностичен блок, включващ два приемно-
  консултативни кабинета – за деца и за възрастни, и един денонощен спешен кабинет
       • Реферативен център по кохлеарна имплантация
       • Към Клиниката функционира и Онкологичен комитет за 
   мултидисциплинарно лечение на неоплазмите на уши, нос и гърло