• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • На тържествена церемония в зала №1 на НДК 442 възпитаници на Медицински факултет – София произнесоха Хипократовата клетва
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Ръководител


   

  Трудов стаж
      2011 - до момента Ръководител Катедра по УНГ болести при  Медицински факултет на Медицински университет София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 
      2012 - до момента Професор в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”
      2006 – март 2012 Доцент в Катедра по УНГ болести при Медицински факултет на МУ – София, Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
      1991 - 2006 Асистент, Старши асистент, Главен асистент в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
      1987 - 1991 Докторант в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
  Образование и обучения
      2006 Защитена научна степен "Доктор на медицинските науки"
      1991 Защитена научна степен "Кандидат на медицинските науки”, редовна докторантура към Катедра по УНГ болести на Медицински Университет - София
      1979 - 1985 Завършва медицина в Медицински Университет – София 
      1974 - 1979 Френска езикова гимназия
  Езици                                                  Владее френски и английски езици 

  Постижения и членства

   

  ● Избрана в интернационалния редакторски колектив на международното научно списания по оториноларингология "Journal of Hearing Science", индексирано в PubMed, Scopus и др.

  ● Избрана да разработи заедно с международна група експерти европейския консенсус за скрининг на слуха в детска възраст; " European Consensus on Hearing Screening in School-age Children" (2011) 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Warsaw

  ● Зам. председател на Българското дружество по оториноларингология

  Председател на Софийското дружество по оториноларингология

  Член на Българското дружество по ринология


   

   

  РЕДКОЛЕГИИ

   

  „Международен бюлетин по оториноларингология”

  «Journal of hearing science ISSN2083-389X – Editorial Bord
   

  Научен принос

   


  35 международни статии. 87 статии публикувани в български списания.