Ръководител


 

Трудов стаж
    2011 - до момента Ръководител Катедра по УНГ болести при  Медицински факултет на Медицински университет София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 
    2012 - до момента Професор в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”
    2006 – март 2012 Доцент в Катедра по УНГ болести при Медицински факултет на МУ – София, Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
    1991 - 2006 Асистент, Старши асистент, Главен асистент в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
    1987 - 1991 Докторант в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
Образование и обучения
    2006 Защитена научна степен "Доктор на медицинските науки"
    1991 Защитена научна степен "Кандидат на медицинските науки”, редовна докторантура към Катедра по УНГ болести на Медицински Университет - София
    1979 - 1985 Завършва медицина в Медицински Университет – София 
    1974 - 1979 Френска езикова гимназия
Езици                                                Владее френски и английски езици 

Постижения и членства

 

● Избрана в интернационалния редакторски колектив на международното научно списания по оториноларингология "Journal of Hearing Science", индексирано в PubMed, Scopus и др.

● Избрана да разработи заедно с международна група експерти европейския консенсус за скрининг на слуха в детска възраст; " European Consensus on Hearing Screening in School-age Children" (2011) 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Warsaw

● Зам. председател на Българското дружество по оториноларингология

Председател на Софийското дружество по оториноларингология

Член на Българското дружество по ринология


 

 

РЕДКОЛЕГИИ

 

„Международен бюлетин по оториноларингология”

«Journal of hearing science ISSN2083-389X – Editorial Bord
 

Научен принос

 


35 международни статии. 87 статии публикувани в български списания.