• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Ръководител


   

  Трудов стаж
      2011 - до момента Ръководител Катедра по УНГ болести при  Медицински факултет на Медицински университет София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 
      2012 - до момента Професор в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”
      2006 – март 2012 Доцент в Катедра по УНГ болести при Медицински факултет на МУ – София, Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
      1991 - 2006 Асистент, Старши асистент, Главен асистент в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
      1987 - 1991 Докторант в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
  Образование и обучения
      2006 Защитена научна степен "Доктор на медицинските науки"
      1991 Защитена научна степен "Кандидат на медицинските науки”, редовна докторантура към Катедра по УНГ болести на Медицински Университет - София
      1979 - 1985 Завършва медицина в Медицински Университет – София 
      1974 - 1979 Френска езикова гимназия
  Езици                                                  Владее френски и английски езици 

  Постижения и членства

   

  ● Избрана в интернационалния редакторски колектив на международното научно списания по оториноларингология "Journal of Hearing Science", индексирано в PubMed, Scopus и др.

  ● Избрана да разработи заедно с международна група експерти европейския консенсус за скрининг на слуха в детска възраст; " European Consensus on Hearing Screening in School-age Children" (2011) 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Warsaw

  ● Зам. председател на Българското дружество по оториноларингология

  Председател на Софийското дружество по оториноларингология

  Член на Българското дружество по ринология


   

   

  РЕДКОЛЕГИИ

   

  „Международен бюлетин по оториноларингология”

  «Journal of hearing science ISSN2083-389X – Editorial Bord
   

  Научен принос

   


  35 международни статии. 87 статии публикувани в български списания.