• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс
 • Промени в Административен отдел и отдел 'Човешки ресурси'
 • Ръководител


   

  Трудов стаж
      2011 - до момента Ръководител Катедра по УНГ болести при  Медицински факултет на Медицински университет София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 
      2012 - до момента Професор в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”
      2006 – март 2012 Доцент в Катедра по УНГ болести при Медицински факултет на МУ – София, Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”
      1991 - 2006 Асистент, Старши асистент, Главен асистент в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
      1987 - 1991 Докторант в Катедра по УНГ болести при МФ на МУ – София, Клиника по УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
  Образование и обучения
      2006 Защитена научна степен "Доктор на медицинските науки"
      1991 Защитена научна степен "Кандидат на медицинските науки”, редовна докторантура към Катедра по УНГ болести на Медицински Университет - София
      1979 - 1985 Завършва медицина в Медицински Университет – София 
      1974 - 1979 Френска езикова гимназия
  Езици                                                  Владее френски и английски езици 

  Постижения и членства

   

  ● Избрана в интернационалния редакторски колектив на международното научно списания по оториноларингология "Journal of Hearing Science", индексирано в PubMed, Scopus и др.

  ● Избрана да разработи заедно с международна група експерти европейския консенсус за скрининг на слуха в детска възраст; " European Consensus on Hearing Screening in School-age Children" (2011) 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Warsaw

  ● Зам. председател на Българското дружество по оториноларингология

  Председател на Софийското дружество по оториноларингология

  Член на Българското дружество по ринология


   

   

  РЕДКОЛЕГИИ

   

  „Международен бюлетин по оториноларингология”

  «Journal of hearing science ISSN2083-389X – Editorial Bord
   

  Научен принос

   


  35 международни статии. 87 статии публикувани в български списания.