Научна дейност


 

КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ

От около 19 години не е имало европейски, световен или регионален конгрес по урология, на който да не са присъствали между 5-10 представители на катедрата. В две отдалечени точки на нашата планета – Хавайте и Аржентина /Барилоче/ - представителите от катедрата бяха най-многобройната група от Европа.
Традиция е организирането и провеждането на регионални урологични конгреси и симпозиуми с международно участие – Национален конгрес по урология , Национален симпозиум по заболяванията на простатната жлеза в Сандански, Варненски урологични дни, Национален симпозиум по проблемите на бъбречната калкулоза във В.Търново, Национален конгрес с международно участие – Слънчев бряг. По време на тези научни прояви водещи уролози от Катедрата по урология при Медицински факултет,София споделят своя практичен и научен опит под формата кръгли маси, сателитни симпозиуми и лични контакти с уролози, нефролози, хирурзи, акушер гинеколози и други специалисти.