• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Публикации


   

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА – УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ

  Преподавателският състав от Катедрата по урология участва в написването и издаването на многобройна научно- изследователска , популярна и образователна литература. Издадени са редица учебници, ръководства и монографии предназначени за студенти, специализанти по урология и други специалисти в съавторство с колеги от други урологични клиники в страната и чужбина.
  Водещите уролози участват при издаването на най-старата многотомна „Оперативна хирургия”, както и в последната.
  Преподавателите непрекъснато информират обществеността чрез статии в периодичния печат и електронните медии за съвременните постижения и методи за диагностика и лечение в урологията.
  Клиничния опит, постиженията и резултатите от прилагането на нови методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания / над 300 научни статии/ са публикувани в списанията „Хирургия”, „Съвременна медицина”,”Урология”,”УРОНЕТ”, „Андрология”, „ Urology,” European Urology”, ”British Journal of Urology” и др.
  За период от 10 години са изнесени над 50 доклада на наши и международни форуми / конгреси и симпозиуми на Европейската и Световна асоциации по урология/.
  Въпреки тежката практическа дейност катедрата по уролгия изпълнява с чест задълженията си по обучението на студенти, специализанти, развитието на урологичната наука и развитието на кадрите. Тя има трайно място в историята на българската практична и научна дейност.