• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Структура


  Ръководител Катедра Урология: Доц. Д-р Красимир Проданов Янев, дм

  ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ

  По настоящем се състои от 19 преподаватели (4 професори, 5 доцента и 10 асистента). От всички преподаватели, 4 са защитили дисертации за научна степен “Доктор на медицинските науки”, 15 за научната и образователна степен “Доктор”. От преподавателите 18 имат специалност по “урология”, а един има и втора специалност по “медицинска онкология”. Един от хабилитираните преподаватели е със специалност по “Съдова хирургия”.

  Преподавателският състав е ангажиран с 3 редовни докторанта и 2 докторанта на самостоятелна подготовка.

  Катедрата по урология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти. Тя организира и провежда следдипломното обучение на лекари с и без специалност по “урология”, както и на специалисти от други клинични специалности - хирургия, акушерство и гинекология, нефрология, обща медицина и др. Традиция е Основният курс по урология да бъде с продължителност от 2 месеца и да се провежда в началото на всяка календарна година (февруари - март).

  Отговорник за обучението на студентите по медицина (програма за свободно избираем стаж и обучение на общопрактикуващи лекари по модул “урология”) е Гл. Асистент Д-р Пламен Димитров, дм (тел:0888660831).

  Отговорник по научната дейност и „СДО” (следдипломно обучение) в Катедрата по урология е гл.асистент Д-р Александър Тимев, дм (тел: 0889236887).


  Професори

  Проф. Д-р Петър Колев Панчев, дмн

  Проф. Д-р Чавдар Крумов Славов, дмн

  Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн

  Проф. Д-р Петър Любенов Симеонов, дмн


  Доценти

  Доц. ДКрасимир Проданов Янев, дм, Ръководител Катедра

  Доц. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм

  Доц. Д-р Силви Кирилов Петров, дм

  Доц. Д-р Михаил Ненов Николовски, дм

  Доц. Д-р Андриан Орлинов Тонев, дм


  Асистенти

  Д-р Александър Костов Заимов, дм - гл. асистент

  Д-р Светлин Цветанов Димитров, дм - гл. асистент

  Д-р Владислав Димитров Младенов, дм – гл. асистент

  Д-р Пламен Димитров Димитров, дм – гл. асистент

  Д-р Васил Дианов Василев, дм - гл. асистент

  Д-р Александър Иванов Тимев, дм - гл. асистент

  Д-р Димитър Томов Блажев, дм – гл. асистент

  Д-р Александър Петров Кръстанов, дм - асистент

  Д-р Валентин Петров Йотовски, дм - асистент

  Д-р Ангел Андреев Еленков, дм - асистент


  В Катедрата по урология са подготвени и хабилитирани:

  Проф. Д-р Николай Минков (Бивш Зав.Клиника по урология и Ръководител Катедра)

  Проф. Д-р Христо Куманов (Бивш Зав.Клиника по урология и Ръководител Катедра)

  Проф. Д-р Димитър Цветков (Бивш Зав. Отделение по Андрология към Клиника по Урология

  Проф. Д-р Митко Цветков (Бивш Зав.Клиника по урология)

  Проф. Д-р Стоян Чакъров (Бивш Зав. Клиника по урология в УМБАЛ “Св. Анна”, София)

  Доц. Д-р Ламбо Доновски (Бивш Зав.Клиника по урология)

  Доц. Д-р Яне Янев (Бивш Зав. Отд. по нефролитиаза)

  Доц. Д-р Петър Петров (Зав. Отделение по урология в УМБАЛ “Лозенец”)

  Доц. Д-р Димчо Гочев (Бивш Зав. Клиника по урология във УМБАЛ „Света Анна”, Варна)

  Доц. Д-р Владимир Янев (Зав. Клиника по урология в Транспортна болница)

  Доц. Д-р Ангел Банчев (Бивш Зав. Клиника по урология УМБАЛ, Пловдив)

  Проф. Д-р Красимир Нейков (Зав. Отделение по урология в СБАЛО, София)

  Проф. Д-р Йорданка Узунова (Зав. Отделение по урология УМБАЛ, Царица Йоана)