• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Екип

  Ръководител Катедра Урология:

  Доц. Д-р Красимир Проданов Янев, дм


  ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:

  В момента катедрата по урология има 19 члена:


  Проф. Д-р Петър Колев Панчев, дмн

  Проф. Д-р Чавдар Крумов Славов, дмн

  Проф. Д-р Димитър Динков Младенов, дмн

  Проф. Д-р Петър Любенов Симеонов, дмн

  Доц. Д-р Красимир Проданов Янев, дм, Ръководител Катедра

  Доц. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм

  Доц. Д-р Силви Кирилов Петров, дм

  Доц. Д-р Михаил Ненов Николовски, дм

  Доц. Д-р Андриан Орлинов Тонев, дм

  Д-р Александър Костов Заимов, дм - гл. асистент

  Д-р Светлин Цветанов Димитров, дм - гл. асистент

  Д-р Владислав Димитров Младенов, дм – гл. асистент

  Д-р Пламен Димитров Димитров, дм – гл. асистент

  Д-р Васил Дианов Василев, дм - гл. асистент

  Д-р Александър Иванов Тимев, дм - гл. асистент

  Д-р Димитър Томов Блажев, дм – гл. асистент

  Д-р Александър Петров Кръстанов, дм - асистент

  Д-р Валентин Петров Йотовски, дм - асистент

  Д-р Ангел Андреев Еленков, дм - асистент