• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Дейност

  Медицинският факултет към Медицински университет, София е най-голямото учебно и лечебно звено сред академичните медицински училища в страната. Базата за обучение е Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“ЕАД, към която са разкрити седем направления:
  • Обща урология
  • Ендоурология
  • Лапароскопска урология
  • Онкоурология
  • Бъбречна трансплантация
  • Еднодневна урология, лазер терапия и ЕЛПК
  • Операционен блок
  Клиниката разполага със съвременна апаратура, която е необходима за навременните диагностика и лечение на пациенти, както и за обучение в различни иновативни методи. Катедрата по урология е мястото където се въвеждат върховите постижения на урологичната наука: отворени оперативни методи и манипулации, лапароскопска и ендоскопска дейност, урологични лазери, бъбречна трансплантация и екстракорпорална литотрипсия.

  Всички най-тежки и сложни операции са извършвани в Катедра по урология. Тя си извоюва позиция на последна върхова инстанция в лечението на пациенти с урологични заболявания. Преподавателите стриктно спазват правилата за обучение на студенти, специализанти и докторанти, като много от тях са специализирали в чужбина. Техните резултати са верифицирани с тези на водещи уролози в света. Хабилитирани лица от катедрата са били дълги години методични ръководители на лекари от бившите окръжни градове. В Катедра по урология са защитени 29 кандидатски и 7 докторски дисертации. Публикациите и участията в различни форуми са една изключителна бройка за хирургичната специалност, като голяма част от тях са във водещи урологични издания.

  Специализираните списания „УРОНЕТ“ и „УРОЛОГИЯ И МИНИИНВАЗИВНА УРОЛОГИЯ“ се издават от състава на катедрата.

  Председателят и главният секретар на Българското Урологичното Дружество са също членове на Катедра по урология на МУ-София.


  УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  В Катедрата се провежда обучение по урология на студенти обучаващи се за магистърска степен „лекар“, общопрактикуващи лекари и обучение на специализанти в тематични курсове към СДО, съобразно държавните изисквания. Председателите на двете комисии за държавен изпит по специалност урология, както и част от членовете им са представители на Катедрата. Разработени са програми за провеждане на практическо обучение по урология и за стаж на студентите по свободно избираема дисциплина. Последните 5 години в Катедрата по урология се обучават чуждестранни студенти от Медицински факултет на Медицинския университет, София по модул „урология” на английски език. В края на всеки „модул” знанията на студентите се оценяват чрез провеждането на устен изпит по предварително зададен конспект.