Катедра по сърдечно-съдова хирургия

История

01-02-2019

Университетска Национална Специализирана Болница за Активно Лечение "Света Екатерина" е образец за съчетаване на върхови медицински технологии, високо професионални умения на персонала и топло и състрадателно отношение към пациентите. Динамичното й развитие през последните години и непрекъснатото разширяване на обема на дейност и подобряване на качеството й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България.

Прочетете повече

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по сърдечно-съдова хирургия