Контакти

Адрес // Address

гр. София, 1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, КСМД – МФ – МУ – София

Sofia, 1431, Zdrave str. 2, Department of Forensic Medicine and Deontology – Medical Faculty – Medical University – Sofia

Ръководител на КСМД // Head of Department

тел. // tel. + 359 2 92 30 666 факс. // fax + 359 2 92 30 412

e-mail: sashko_forensic@yahoo.com

Отговорник по учебна дейност // Administrative assistant

e-mail: feodor_odzhakov@abv.bg