Структура

Катедрата по съдебна медицина и деонтология при МФ – МУ – София е първото и най-голямо научно-преподавателско и експертно-изследователско съдебномедицинско звено в Р България. В него придобиват квалификация всички основоположници на останалите съдебномедицински звена в страната. Към настоящия момент КСМД е своеобразен център за усвояване на специализирани умения във всички нови направления в съдебномедицинската наука и практика. Това съдебномедицинско звено е единственото в страната, което предлага възможността за извършване на цялата палитра от възможни съдебномедицински изследвания и експертизи в страната, като на неговата територия са разположени следните секции, лаборатории, помещения, учебни зали и кабинети:

1. Танатологична секция;

2. Хистологична лаборатория;

3. Серологична лаборатория;

4. Лаборатория за веществени доказателства;

5. Био-физикотехническа лаборатория и биотрасология;

6. Химическа лаборатория;

7. Лаборатория за ДНК-анализ;

8. Амбулаторен кабинет за преглед на живи лица;

9. Учебен сектор с пет учебни зали;

10. Библиотека;

11. Десет лекарски кабинета;

12. Канцелария