Екип

Катедрен съветдоц. д-р Александър Александров, дм – Ръководител на КСМД

Автобиография

доц. д-р Александър Апостолов, дм

Автобиография

д-р Илина Брайнова-Мичич, дм – главен асистент

Автобиография

д-р Теодора Кирякова, дм – главен асистент

Автобиография

д-р Методи Гошев, дм – главен асистент

Автобиография

д-р Атанас Христов, дм – асистент

Автобиография

д-р Димитър Николов – асистент

Автобиография

д-р Феодор Оджаков – асистент

Автобиография

д-р Биляна Милева – асистент

Автобиография