Дейност

В Катедрата по съдебна медицина и деонтология при МФ–МУ–София се осъществява практическо и теоритично обучение на студенти по медицина и дентална медицина, съгласно утвърдените учебни програми. В рамките на всяка учебна година се провежда и свободноизбираем модул за студентите от специалност „медицина”.

Катедрата е основна база за провеждане на практически и теоритични курсове за специализиращите съдебна медицина в страната, като тук се провежда и държавния изпит за придобиване на специалност.