Ръководител


Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм
Ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология
Медицински факултет, Медицински университет-София

АВТОБИОГРАФИЯ