За нас    Катедрата по съдебна медицина и деонтология (КСМД) към Медицински Факултет на Медицински Университет – София е първото научно-практическо звено в страната и през април 2019г. отбеляза своята 100-годишнина.