Екип

Към настоящия момент в Катедрения съвет на КПВБ се състои от 23 преподаватели, от които 7 са хабилитирани:

 1. Ръководител КПВБ - проф. О. Георгиев – дм
 2. проф. Даниела Петрова – дм
 3. проф. Диана Петрова – дмн
 4. доц. Николай Рунев – дм
 5. доц. Емил Манов – дм
 6. доц. Венцислава Пенчева – дм
 7. доц. Стефан Найденов – дм
 8. д-р Андрей Коцев – дм, главен асистент
 9. д-р Радослав Билюков – дм, главен асистент
 10. д-р Андрей Иванов – дм, главен асистент
 11. д-р Петко Шошоков – асистент
 12. д-р Цветан Драгойчев – асистент
 13. д-р Никола Станчев – асистент
 14. д-р Цанко Мондешки – асистент
 15. д-р Даниела Красимирова – асистент
 16. д-р Красимира Кощикова – асистент
 17. д-р Радослава Црънчева – асистент
 18. д-р Севда Найденска – асистент
 19. д-р Ралица Панчева – асистент
 20. д-р Биляна Станчева – асистент
 21. д-р Димитър Стоянов – асистент
 22. д-р Мария Станчева – асистент
 23. д-р Благовест Стоименов – асистент