• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Бюлетини за предстоящото Общо събрание на МФ
 • Отмяна на учебните занятия на 29.09.2020 г.
 • Pезултати от изпита по обща медицина проведен на 16.09.2020 год.
 • Изпит по образна диагностика, нуклеарна медицина и онкология 14.09.2020 год
 • Втора магистърска степен по специалност “медицина” срок на обучение – 6 години
 • Учебен план образователно-квалификационна степен “магистър” срок на обучение – 6 години
 • Резултати от изпит по медицинска химия на 04.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Pезултати от изпита по клинична фармакология V курс 09.09.2020 г
 • Резултати от изпит по цитология 14.09.2020 г
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия 15.09.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 16.09.2020 г.
 • Поправителна изпитна сесия изпит по биология на 09.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Екип

  Към настоящия момент в Катедрения съвет на КПВБ се състои от 23 преподаватели, от които 7 са хабилитирани:

  1. Ръководител КПВБ - проф. О. Георгиев – дм
  2. проф. Даниела Петрова – дм
  3. проф. Диана Петрова – дмн
  4. доц. Николай Рунев – дм
  5. доц. Емил Манов – дм
  6. доц. Венцислава Пенчева – дм
  7. доц. Стефан Найденов – дм
  8. д-р Андрей Коцев – дм, главен асистент
  9. д-р Радослав Билюков – дм, главен асистент
  10. д-р Андрей Иванов – дм, главен асистент
  11. д-р Петко Шошоков – асистент
  12. д-р Цветан Драгойчев – асистент
  13. д-р Никола Станчев – асистент
  14. д-р Цанко Мондешки – асистент
  15. д-р Даниела Красимирова – асистент
  16. д-р Красимира Кощикова – асистент
  17. д-р Радослава Црънчева – асистент
  18. д-р Севда Найденска – асистент
  19. д-р Ралица Панчева – асистент
  20. д-р Биляна Станчева – асистент
  21. д-р Димитър Стоянов – асистент
  22. д-р Мария Станчева – асистент
  23. д-р Благовест Стоименов – асистент