• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Контакти

   

  Доц. д.р Христо Георгиев – ръководител катедра – 0887 62 15 13

  e.mail titigeorgiev@yahoo.com

   

  Д-р Райчо Кехайов – главен административен асистент – 0888 83 89 65

  e.mail  rkehayov@abv.bg


   

  Доц. д-р Пламен Кинов – началник клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ

  „Царица Йоана” – ИСУЛ – 0888 54 51 13

  e.mail plamenkinov@yahoo.com

   

  Д-р Георги Тасков - Гл. асистент  Клиника по ортопедия и травматология,

  УМБАЛ „Света Анна” – 0879 88 52 10