Контакти

 

Доц. д.р Христо Георгиев – ръководител катедра – 0887 62 15 13

e.mail titigeorgiev@yahoo.com

 

Д-р Райчо Кехайов – главен административен асистент – 0888 83 89 65

e.mail  rkehayov@abv.bg


 

Доц. д-р Пламен Кинов – началник клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ

„Царица Йоана” – ИСУЛ – 0888 54 51 13

e.mail plamenkinov@yahoo.com

 

Д-р Георги Тасков - Гл. асистент  Клиника по ортопедия и травматология,

УМБАЛ „Света Анна” – 0879 88 52 10