Структура

          Катедрата по ортопедия и травматология е базирана в три университетски болници с общо 4 клиники.

        УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Горна Баня, Изп. Директор – д-р В.Ангелов, д.м.

              - Първа Клиника.Началник клиника - доц. д-р Андрей Андреев, д.м.

              - Втора Клиника. Началник клиника - доц. д-р Борис Матев, д.м.

          УМБАЛ „Царица Йоана” – ИСУЛ

              - Клиника по ортопедия и травматология. Началник клиника- проф. д-р Пламен Кинов, д.м.н

          УМБАЛ „Света Анна”

              - Клиника по ортопедия и травматология