• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Структура

            Катедрата по ортопедия и травматология е базирана в три университетски болници с общо 4 клиники.

          УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Горна Баня, Изп. Директор – д-р В.Ангелов, д.м.

                - Първа Клиника.Началник клиника - доц. д-р Андрей Андреев, д.м.

                - Втора Клиника. Началник клиника - доц. д-р Борис Матев, д.м.

            УМБАЛ „Царица Йоана” – ИСУЛ

                - Клиника по ортопедия и травматология. Началник клиника- проф. д-р Пламен Кинов, д.м.н

            УМБАЛ „Света Анна”

                - Клиника по ортопедия и травматология