• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Структура

            Катедрата по ортопедия и травматология е базирана в три университетски болници с общо 4 клиники.

          УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Горна Баня, Изп. Директор – д-р В.Ангелов, д.м.

                - Първа Клиника.Началник клиника - доц. д-р Андрей Андреев, д.м.

                - Втора Клиника. Началник клиника - доц. д-р Борис Матев, д.м.

            УМБАЛ „Царица Йоана” – ИСУЛ

                - Клиника по ортопедия и травматология. Началник клиника- проф. д-р Пламен Кинов, д.м.н

            УМБАЛ „Света Анна”

                - Клиника по ортопедия и травматология