• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Екип

   Ръководител катедра

  Професор Пламен Кинов, дмн
  УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"   

  Състав на Катедра по Ортопедия и Травматология, МФ на МУ-София

   

  УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“

                                      

  Първа Клиника

   

  Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, д.м. 

  Доц. д-р Николай Иванов Димитров д.м.

  Ас. д-р Мария Христова Кацарова

  Гл. ас. д-р Кирчо Димитров Патриков д.м.  

  Ас. д-р Светослав Антонов Славчев

  Ас. д-р Йордан Стефанов Иванов

   

  Втора Клиника

   

  Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.

  Доц. д-р Борис Иванов Матев, д.м.

  Доц. д-р Венелин Александров Алексиев д.м.

  Ас. д-р Райчо Иванов Кехайов

  Гл. ас. д-р Боян Боянов Христов, д.м.

  Гл. ас. д-р Павел Радков Георгиев, д.м.

  Ас. д-р Добрин Маринов Диков

  Ас. д-р Асен Димитров Джеров

  Ас. д-р Стефан Стефанов Церовски, д.м

  Ас. д-р Симона Антонио Георгиева д.м

  Ас. д-р Александър Иванов Герчев д.м

  Състав катедра ортопедия и травматология база УСБАЛО ,, Проф. Б. Бойчев“ (снимка)


   

  УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“

   

  Проф. д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н.,

  Ръководител Катедра по Ортопедия и Травматология

   

  Доц. д-р Любомир Йорданов Цветанов, д.м.

  Гл.ас. д-р Панайот Панайотов Танчев д.м.,

  Технически секретар Катедра по Ортопедия и Травматология

  Гл.ас. д-р Кеворк Назарет Кайкчиян д.м.

  Гл.ас. д-р Борис Иванов Антонов д.м.

  Гл.ас. д-р Георги Петров Георгиев д.м.

  Състав катедра ортопедия и травматология база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ (снимка)


   

  УМБАЛ „Света Анна“

   

  Ас. д-р Георги Георгиев Тасков

  Ас. д-р Илиан Костадинов Цветков

  Ас. д-р Росен Силвиев Георгиев