• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • За нас

  Катедра по ортопедия и травматология е основана през 1951 г. от проф. Б Бойчев на територията на ИСУЛ. С това се поставя началото и на обучението на докторанти по специалността. През годините в Катедрата са обучени и успешно защитили докторски (бивши к.м.н.) дисертации над 60 ортопеда. Петнадесет са и защитените труда за получаване на научна степен „Доктор на науките“ от членове на Катедрата през годините. По настоящем обучението по докторска програма „Ортопедия и травматология“ се базира в клиниките на Университетска специализирана болница по ортопедия „ Проф. Б. Бойчев” – Горна баня, в Клиника по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „ Царица Йоанна” – ИСУЛ.

  Катедрата по ортопедия и травматология е база за обучение на български и чуждестранни студенти от V курс медицина. В катедрата се провеждат и упражнения и лекции със студенти на английски език. Обучението завършва със семестриален изпит  включващ практическа и теоретична част. Базите за обучение на студенти са клиниките на Университетска специализирана болница по ортопедия „ Проф. Б. Бойчев” – Горна баня, Клиника по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „ Царица Йоанна” – ИСУЛ и Клиника по ортопедия и травматология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св.Анна”.

  В Катедрата се организира и провежда следдипломното обучение на лекари със и без специалност по ортопедия и травматология, както и на специалисти от други клинични специалности  и общопрактикуващи лекари. В катедрата се провеждат курсове за ВСД по линия на СДК.