Катедра по обща и оперативна хирургия

История

01-02-2019

Катедрата по обща и оперативна хирургия е създадена през 1919 г. от проф. П. Стоянов. Тогава носи наименованието Катедра по хирургична пропедевтика и оперативна медицина. След проф. Стоянов катедрата е ръководена от проф. Г. Капитанов, проф. Гочо Москов, проф. Марин Петров, а понастоящем - от проф. Виолета Димитрова.

Прочетете повече

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по обща и оперативна хирургия - Първа хирургия