Катедра по обща и клинична патология

История

01-02-2019

Първата в България Катедра по обща патология и патологическа анатомия е създадена като част от Медицинския факултет към Софийския университет и заедно с още 24 катедри е утвърдена с Указ № 21 на Цар Фердинанд I, обнародван в ДВ, бр. 266/29 ноември 1917 г., с дата на основаване 1 януари 1918 г.

Прочетете повече

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по обща и клинична патология