Катедра по обща и клинична патология

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по обща и клинична патология