Екип

Хабилитирани преподаватели:

 • Професор д-р Васил Хаджидеков, дм – ръководител на катедрата
 • Доцент д-р Мартин Крупев, дм
 • Доцент д-р Мария Недевска, дм
 • Доцент д-р Дора Златарева, дм
 • Доцент д-р Станимир Сираков, дм

Главни асистенти:

 • Д-р Светла Динева, дм
 • Д-р Виолета Грудева, дм – административен асистент

Асистенти:

 • д-р Николай Чернев ,
 • д-р Лъчезар Въжаров
 • д-р Борко Борисов
 • Д-р Петко Генов
 • Д-р Интесар-Виктория Малла Хуеш
 • Д-р Марин Пенков
 • Д-р Невена Филева
 • Д-р Кристина Сиракова

Редовни докторанти:

 • Д-р Джулия Димова
 • Д-р Магдалена Белянова
 • Д-р Евгения Михайлова