Катедра по образна диагностика

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по образна диагностика


Занятията по образна диагностика за студентските групи от 44 до 54 (с преподаване на английски език) започват на 23 януари ‘19 в 9,30 език с лекция в Аудиторията на Клиниката по нервни болести.Лекциите по Образна диагностика се провеждат от 8,00ч.в Аудиторията на Клиниката по неврология