Контакти

Клинични бази на Катедрата по неврология на Медицински факултет при Медицински университет - София

02/ 9230 484 – Канцелария на  Клиника по неврология УМБАЛ „Александровска“

02/ 9432 516 – Канцелария на  Клиника по неврология УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“

02/ 9702 108 – Деловодство на УМБАЛ „Св. Наум“