• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Pезултати от изпита по клинична фармакология V курс 09.09.2020 г
 • Резултати от изпит по цитология 14.09.2020 г
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия 15.09.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 16.09.2020 г.
 • Поправителна изпитна сесия изпит по биология на 09.09.2020 г.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по неврология 4 курс проведен на 14.09.2020
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпит по биология 09.09.2020г.
 • Поправителна изпитна сесия - резултати от изпити
 • Резултати от Държавен изпит по Хирургия - VI курс, 15-21 група
 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти
 • Резултати от държавнен изпит по педиатрия VI курс
 • Оценки от Държавен изпит по Педиатрия - VI курс, група 8-14
 • Физиология, ІІ курс, попр. сесия
 • Медицина на бедствените ситуации, ІІ курс, попр. сесия
 • Pезултати от изпита по оториноларингология проведен на 24, 25, 26 и 27 август 2020 г
 • Pезултати от изпита по клинична лаборатория 08.09.2020 г.
 • Pезултати от изпит по социална медицина 08.09.2020 г
 • резултати от изпит по медицинска физика 02.09.2020
 • Резултати от изпит по медицина на бедствените ситуации - 11.09.2020 г
 • Pезултати от изпит по биостатистика и медицинска информатика – 03.09.2020 г.
 • Публикации

  Ръководител

  Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн повече >>

   

  Хабилитирани лица 

  І. УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

  Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн повече >>

  Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн

  • Публикации

  Проф. д-р Пенко Минков Шотеков, дмн

  • Публикации

  Доц. д-р Олга Генадиева Григорова, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Александър Добрев Алексиев, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Силвия Здравкова Чернинкова, дмн

  • Публикации

  Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Маргарита Радославова Райчева, дм

  • Публикации

   

  ІІ. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”

  Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн

  • Публикации

  Доц. д-р Марин Пенков Даскалов, дмн

  • Публикации

  Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Евгения Василева Димитрова-Русчева, дм

  • Публикации

   

  ІІІ. СБАЛНП “СВ.НАУМ”

  Проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн

  Проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн

  Доц. д-р Ирена Василева Велчева, дм

  Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Гергана Ганчева Ганева, дм

  • Публикации

  Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм

  Доц. д-р Венета Сашова Божинова, дм

  Доц. д-р Петя Стефанова Димова, дм

   

  Асистенти

  І. УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

  д-р Стайко Иванов Сарафов, дм, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Силвия Манолова Ванева, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Любомир Петров Попов, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Детелина Стоилова Желязкова, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Албена Каменова Андреева, ст. асистент

  • Публикации

  д-р Христо Иванов Крушков, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Ирен Петрова Петрова, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Мелания Михайлова Радионова, дм, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Искра Евтимова Трайкова, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Александър Иванович Шмаров, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Реана Велизарова Стоименова, дм, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Велина Неделчева Гергелчева, дм, гл.асистент

  • Публикации

  д-р Мариета Константинова Караджова, дм , асистент

  • Публикации

  д-р Георги Петров Ангов, дм, ст. асистент

  • Публикаци

   

  ІІ. УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”

  д-р Марко Георгиев Клисурски, дм, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Милко Кирилов Драгиев, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Мариела Савова Радева, ст. асистент

  • Публикации

  д-р Диана Иванова Атанасова, дм, ст. асистент

   • Публикации

   

  ІІІ. СБАЛНП “СВ.НАУМ”

  д-р Галина Станоева Николова, дм, гл. асистент

  д-р Людмила Христова Запрянова, дм, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Петър Ангелов Дамянов, ст. асистент

  • Публикации

  д-р Ксения Христова Кметска-Шотекова, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Румяна Николова Кузманова, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Даниела Георгиева Косева, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Тодор Янков Янков, гл. асистент

  д-р Диана Иванова Тодорова-Маринова, асистент

  д-р Емил Георгиев Милушев, дм, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Николай Лазаров Топалов, дм, гл. асистент

  д-р Десислава Богданова Цветанова, дм, гл. асистент

  д-р Соня Иванова Христова, ст. асистент

  • Публикации

  д-р Венцислава Иванова Недева, гл. асистент

  • Публикации

  д-р Валентина Иванова Димитрова, дм, гл. асистент

  д-р Валентина Иванова Димитрова, докторант

  • Публикации

  Аспиранти

  ІІІ. СБАЛНП “СВ.НАУМ”

  Д-р А. Атанасов

  • Публикации

  Д-р Б. Захариев

  • Публикации

  Д-р Д. Герова-Богданова

  • Публикации

  Д-р Д. Наева

  • Публикации

  Д-р Е. Славчева

  • Публикации

  Д-р Г. Пертешовски

  • Публикации

  Д-р И. Асенов

  • Публикации

  Д-р Л. Стойчева

  • Публикации

  Д-р М. Миленкова

  • Публикации

  Д-р Мартин Марков

  • Публикации

  Д-р Н. Нейков

  • Публикации