Структура

 Катедрата по неврология провежда научно-преподавателска дейност на територията на УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА, ”УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” (повече >>) и СБАЛНП “СВ.НАУМ” (повече >>)