• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Екип

  Ръководител: Доцент д-р Емил Милчев Гачев, дм 

  • Д-р Емил Колев 
  • Д-р Валентин Кирков 

  КЛИНИКА ПО ТЕРАПИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ, МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТЕТИКА /преди КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/

  СПИСЪК НА НАСТОЯЩИТЕ СЪТРУДНИЦИ

   • Доц. д-р Даниела Попова, д.м., Ръководител клиника 
   • Д-р Емилия Андреева, н.с.І ст. 
   • Д-р Иван Тимев, гл.асистент 
   • Д-р Николай Хаджипетров, гл.асистент 
   • Д-р Тихомир Тихчев, гл.асистент 
   • Д-р Силвия Велкова, гл.асистент 
   • Д-р Мая Дичева, асистент 
   • Д-р Маргарита Виткина, ординатор
   • Д-р Росица Попова, редовен докторант
   • Д-р Олеся Василковска, задочен докторант