Екип

Ръководител: Доцент д-р Емил Милчев Гачев, дм повече>>

КЛИНИКА ПО ТЕРАПИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ, МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТЕТИКА /преди КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/

СПИСЪК НА НАСТОЯЩИТЕ СЪТРУДНИЦИ

  • Доц. д-р Даниела Попова, д.м., Ръководител клиника повече>>
  • Д-р Емилия Андреева, н.с.І ст. повече>>
  • Д-р Иван Тимев, гл.асистент повече>>
  • Д-р Николай Хаджипетров, гл.асистент повече>>
  • Д-р Тихомир Тихчев, гл.асистент повече>>
  • Д-р Силвия Велкова, гл.асистент повече>>
  • Д-р Мая Дичева, асистент повече>>
  • Д-р Маргарита Виткина, ординатор
  • Д-р Росица Попова, редовен докторант
  • Д-р Олеся Василковска, задочен докторант