• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Ръководител

  Ръководител на Университетската катедра по клинична фармакология и терапия

   

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

   

   

  Обучение:

  1966 - 1969 - Основно училище във Виена, Австрия;

  1969 – 1971 - Гимназия във Виена, Австрия;

  1971 – 1976 - Немска езикова гимназия, София;

  1978 – 1984 - Висш Медицински Институт- София.

  Заемани длъжности:

  1984 – 1986 - Лекар в отделение за спешна медицинска п омощ, Общинска болница гр. Ботевград;

  1986 – 1989 - Редовен аспирант в Катедра по клинична фармакология, МУ -София;

  1989 – 1990 - Асистент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ- София;

  1990 – 1991 - Старши аситент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

  1991 - Главен аситент в Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

  2004 - Извънреден Доцент към Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София

  2006 - Доцент към Катедра по клинична фармакология и терапия, МУ -София;

  2008 - Ръководител на Катедра по клинична фармакология и терапия, Медицински Факултет, МУ -София;

  2008 - Началник отделение по клинична фармакология и терапия УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”

  Квалификация:

  1984 - Диплом за Висше образование - Лекар

  1989 - Диплом за придобита Научна степен “Кандидат на медицинските науки”

  1991 - Диплом за придобита специалност по “Фармакология, фармакокинетика и химиотерапия ”

  2000 - Диплом за придобита специалност по “Клинична фармакология и терапия”

  2006 - Диплом за придобито Научно звание “Доцент“ по научна специалност 03.01.24 "Фармакология, фармакокинетика и химиотерапия“

  Допълнителна Квалификация:

  1987/1988 - Специализация в Института по Еволюционна биология при Академия на Науките, Санкт Петербург, Русия;

  1990 - Специализация в Катедрата по клинична фармакология, I -ви Московски Медицински Институт, Русия;

  1993/1994 - Специализация в Катедрата по клинична фармакология, Гьоте-Университет, Франкфурт/Майн, Германия;

  1997 - Международен курс и Диплома на СЗО по рационално използване на лекарства, Грьонинген, Холандия;

  2003 - Диплом за завършен курс по «Здравен мениджмънт», Мед.Университет-София

  2004 - Диплом за завършен курс по «Етични аспекти при провеждане на клинични изпитвания»- Vienna School of Clinical Research ( VSCR ) , Виена, Австрия.

  2004 - Диплом за завършен курс по “Фармакоикономика” Vienna School of Clinical Research (VSCR), Виена, Австрия

  2005 - Диплом за завършен к урс по СДО “ Кардиоваскуларна ресусцитация”, Медицински Университет- София

  2006 - Диплом за завършен курс на СЗО по “ Фармакоикономика ” София 2006

  2006 - Диплом за завършен курс по «Приложна фармакокинетика» (The Pharmaceutical Training Institute), Мюнхен, ФРГ

  Езикови познания:

  • Немски език: писмено и говоримо;
  • Английски език: писмено и говоримо;
  • Руски език: писмено и говоримо.

  Научни публикации в бълг. и чужд. списания: 48

  Участия в Конгреси и Симпозиуми с резюмета 26

  Членства:

  • Член на Българското Медицинско Дружество по Фармакология;
  • Член и Секретар на Българското Медицинско Дружество по Клинична Фармакология и Терапия;
  • Член на Изпълнителното Бюро на Съвета на Европейската Асоциация по Клинична фармакология и терапия ( EACPT ) и представител на Република България.