• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Патологична физиология - учебни програми летен семестър 2020/21г.
 • Промяна в графици за изпитни сесии на IV курс
 • Конкурси за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г
 • Таблица с теми
 • Връзка за проследяване дипломирането на абсолвентите от випуск 2020г.
 • За първи път млади лекари положиха Хипократовата клетва онлайн
 • Промоция - Випуск 2020 г.
 • Обява за удължена сесия 1,2,3 курс - зимна сесия уч. 2020-21 г.
 • Срок за записване за летен семестър 1,2,3 курс 2020-2021 г.
 • Заповед противоепидемични мерки и указания за провеждането на церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2020 на Медицински факултет, МУ - София
 • График 3 курс "Медицина" летен семестър
 • График 2 курс "Медицина" летен семестър
 • График 1 курс "Медицина" летен семестър
 • Публикации в медиите във връзка с дипломирането на випуск 2020
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 26.01.2021 г.
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 14-15.01.2021 г.
 • График изпитна сесия VI курс
 • График изпитна сесия V курс
 • График изпитна сесия IV курс
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2020г.
 • Структура и дейност

  Университетска катедра по дерматология и венерология

  Ръководител: Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм

  Медицински Факултет към Медицински Университет - София

  Обучение на специализанти и студенти

  В Университетската клиника по дерматология и венерология от създаването и до днес се обучават лекари - специализанти. През периода 2000 - 2005 години в катедрата са специализирали 49 лекари, от които 36 Българи и 13 чужденци.

  Български лекари, специализирали дерматология и венерология:

  Д-р Росица Чипева, д-р Людмила Попова, д-р Румен Николов, д-р Павлина Дюлгерова, д-р Ирена Ангелова, д-р Лиана Иванова, д-р Петьо Брезоев, д-р Десислава Лазарова, д-р Галя Драгиева, д-р Анелия Здравкова, д-р Анжело Георгиев, д-р Елмира Николова, д-р Виолета Нанкова, д-р Дончо Етугов, д-р Анна Пейкова, д-р Ася Цанева, д-р Варта Киркорян, д-р Красимир Митков, д-р Петя Златева, д-р Асен Желязков, д-р Валентина Брощилова, д-р Евгени Мицев, д-р Светлана Каваклиева, д-р Мария Митева, д-р Първолета Томова, д-р Стоянка Сарийска, д-р Сияна Живкова, д-р Богдана Иванова, д-р Мария Димова, д-р Динко Странски, д-р Венцислав Тодоров, д-р Весела Петкова, д-р Богдана Василева, д-р Дарена Русинова.

  Чуждестранни лекари, специализирали дерматология и венерология:

  Д-р Георгиос Стогеоргиос, д-р Георгиос Назлидис, д-р Костас Устабасидис /Гърция/, д-р Анита Илийеска, д-р Фани Нашокова, д-р Зоран Литовски /Македония/, д-р Мину Махрабиян, д-р Хамид Шафии, д-р Уахид Востаколай, д-р Сара Лазар /Иран/, д-р Ияд Закут /Палестина/, д-р Дар Чару /Индия/, д-р Бан Мали /Иран/.

  За периода 2000 - 2005 година в Катедра дерматология и венерология са зачислени 9 докторанти.

  Успешно са защитили докторантури д-р Косара Дреновска, д-р Росица Денчева и д-р Николай Найденов. Понастоящем се разработват кандидатски дисертации от д-р Димитър Антонов, д-р Иван Гроздев, д-р Тодор Петков, д-р Валентина Брощилова, д-р Ивайло Петров и д-р Светлана Каваклиева.

  Сериозното клинично обучение в Университетската клиника по кожни и венерически болести, традициите на Българската дерматологична школа, широките и международни контакти, както и водещото място на Българското дерматологично дружество на Балканския полуостров дават възможност за изграждане на отлични специалисти в областта на дермато-венерологията, работещи както в България, така и в чужбина - Швейцария /д-р Живко Камарашев, д-р Галя Драгиева/, Франция /д-р Елена Ризова, д-р Мая Кръстева/, САЩ /д-р Константин Константинов, д-р Ирена Ангелова, д-р Лора Банкова/, Израел /д-р Анета Лазарова, д-р Константин Димитров/, Австрия /д-р Марина Руева, д-р Анжело Георгиев/.

  От създаването си през 1923 до настоящия момент в Катедрата по дерматология и венерология се обучават поколения студенти на Медицински университет - София. Обучението е първостепенна задача на всички хабилитирани лица, асистенти и сътрудници на клиниката. По всеобщо признание на студентите, заявявано в редовни анонимни анкети, курсът по дерматология и венерология е сред тези с най-висока образователна стойност в академичната им програма.