• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Патологична физиология - учебни програми летен семестър 2020/21г.
 • Промяна в графици за изпитни сесии на IV курс
 • Конкурси за прием на докторанти за учебната 2020/2021 г
 • Таблица с теми
 • Връзка за проследяване дипломирането на абсолвентите от випуск 2020г.
 • За първи път млади лекари положиха Хипократовата клетва онлайн
 • Промоция - Випуск 2020 г.
 • Обява за удължена сесия 1,2,3 курс - зимна сесия уч. 2020-21 г.
 • Срок за записване за летен семестър 1,2,3 курс 2020-2021 г.
 • Заповед противоепидемични мерки и указания за провеждането на церемонията по връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2020 на Медицински факултет, МУ - София
 • График 3 курс "Медицина" летен семестър
 • График 2 курс "Медицина" летен семестър
 • График 1 курс "Медицина" летен семестър
 • Публикации в медиите във връзка с дипломирането на випуск 2020
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 26.01.2021 г.
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 14-15.01.2021 г.
 • График изпитна сесия VI курс
 • График изпитна сесия V курс
 • График изпитна сесия IV курс
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2020г.
 • Ръководител

  Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм

   

  Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология

   

  Медицински Факултет


  Медицински Университет - София


  Началник на кожна клиника
  УМБАЛ „Александровска” – София

  Професор д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм завършва медицина през 1982 г. в гр. София. Специалност по дерматология и венерология придобива 1991 година; през 1996г. - научна степен доктор по медицина. През 2007г. е избрана за доцент, а през 2011г. - за професор.  2010г. става магистьр по обществено здраве и здравен мениджмьнт. Специализира вьв Франция (1992г.,1994г.) клетьчна и молекулярна биология. Член на Българското Дерматологично Дружество, Френското Биохимично дружество, Бьлгарския Лекарски Сьюз. Носител е на наградата „Проф. д–р Константин Чилов” на Медицински факултет при Медицински Университет-София за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност (2002г.) и на две награди на Американската академия по дерматология и венерология. Участва в дьлгосрочни двустранни международни проекти, както и в редица изследователски проекти, финансирани от МУ-София и МОН. Автор и съавтор на 95 научни публикации, 11 учебника и монографии. Участва с над 140 научни сьобщения в конгреси и конференции в Бьлгария и чужбина. Има личен импакт фактор - 24,306 и над 650 цитирания в световната дерматологична литература. Сьобщава за пьрви пьт на световно ниво нова нозологична единица в детска вьзраст- Acquired ichthyosiform-like erythroderma with lichenoid tissue reaction in a child.
  Основни научни направления – клинична дерматология, детска дерматология, експериментална дерматология.
   

  Ръководител на Университетската катедра по дерматология и венерология
  Медицински Факултет
  Медицински Университет - София