Контакти

 Университетска катедра по хигиена, медицинска екология и хранене


София 1431
бул. “Академик Иван Гешов “ № 15

Катедрата е разположена на І етаж в сградата на бившия Център по хигиена, медицинска екология и хранене (сега НЦООЗ)

Канцелария: тел./fax: +359 2 851 0837