• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Плащане на членски внос
 • Приветствие на Декана на МФ София по повод годишнината от основаването на Медицински Факултет и Медицински Университет, София
 • Заповед за регистрация на болни и контактни с КОВИД-19 24.11.2020г. -26.11.2020г.
 • Fresher програма
 • Отговорници за дистанционно обучение
 • Дистанционно обслужване на студенти - медици
 • Заповед РК36-4288/11.11.20
 • Продължаване на неприсъствения учебен процес
 • Правилник за устройството и дейността МФ при МУ–София
 • Документи за еднократна помощ
 • Пълен курс по Биология
 • Състав факултетен съвет
 • Държавни изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
 • Избор на членове на ФС от 26.10.2020г
 • Понеделник 02 ноември 2020г. е обявен за неработен и неприсъствен ден
 • Преустановяване на присъствения учебен процес 28.10.2020
 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Екип

  Ръководител

  Проф. Д-р Радослав Гърчев, д.м.н., повече >>

  Научно-преподавателски състав

  Доц. Д-р Нина Белова, д.м. повече >>

  Доц. Д-р Елка Йорданова-Попова, д.м. повече >>

  Доц. Д-р Петя Купенова-Шербанова, д.м. повече >>

  Доц. Д-р Юри Няголов повече >>

  гл. ас. Д-р Татяна Аврамова повече >>

  гл. ас. Д-р Милчо Георгиев повече >>

  ст. ас. Д-р Рене Милева повече >>

  ас. Д-р Джина Дундова-Панчева повече >>

  ас. Д-р Елеонора Енчева повече >>

  ас. Д-р Николай Стойнев повече >>

  ас. Д-р Десислава Иванова Жекова повече >>

  ас. Д-р Петър Александров Сомлев повече >>

  ас. Д-р Евгени Гъбев повече >>

  специалист Веселина Вучидолова повече >>

  Хонорувани преподаватели:

  Проф. Д-р Лилия Витанова, д.м.н. повече >>

  Доц. Д-р Ангел Куртев, д.м. повече >>

  Доц. Д-р Бистра Стоименова, д.м. повече >>

  Д-р Петя Маркова повече >>