Структура

За периода от 2000 г. до настоящем ръководител на катедрата е проф. д-р Надка Бояджиева, дмн повече>>

Проф. д-р Красимира Якимова, дмн и доц. д-р Иван Ламбев, дм изпълняваха длъжността ръководител по време на изследователската работа на проф. Бояджиева в САЩ. Главен административен асистент на катедрата е д-р Диана Дренска, дм. Главен учебен асистент понастоящем е д-р Румен Николов, дм. Преди 2005 г, гл. учебен асистент е д-р Славина Сурчева, дм. Организатори на учебната работа са специалистите с висше образование г-жа Галина Добревска и г-ца Ели Качина.

Съставът на катедрата е от 27 служители (21 са висшия и академичен състав и 6 човека лабораторни сътрудници, домакин и животногледач).