• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Структура

  За периода от 2000 г. до настоящем ръководител на катедрата е проф. д-р Надка Бояджиева, дмн повече>>

  Проф. д-р Красимира Якимова, дмн и доц. д-р Иван Ламбев, дм изпълняваха длъжността ръководител по време на изследователската работа на проф. Бояджиева в САЩ. Главен административен асистент на катедрата е д-р Диана Дренска, дм. Главен учебен асистент понастоящем е д-р Румен Николов, дм. Преди 2005 г, гл. учебен асистент е д-р Славина Сурчева, дм. Организатори на учебната работа са специалистите с висше образование г-жа Галина Добревска и г-ца Ели Качина.

  Съставът на катедрата е от 27 служители (21 са висшия и академичен състав и 6 човека лабораторни сътрудници, домакин и животногледач).